Avatar (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Avatar là một khái niệm trong Ấn Độ giáo chỉ sự hiện thân của đấng thần thánh. Avatar còn có thể là: