Bà Rịa (định hướng)

Bà Rịa là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam. Tên gọi Bà Rịa còn có thể chỉ:

  • Tỉnh cũ Bà Rịa thuộc vùng Đông Nam Bộ Việt Nam, gần tương ứng với địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày nay
  • Nguyễn Thị Rịa: người đàn bà được cho là có công lao khai khẩn vùng đất mà nay thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa danh Bà Rịa cũng được cho là đặt theo tên của nhân vật này.