Bài ca không quên

ca khúc của Phạm Minh Tuấn

Bài ca không quên là tên bài hát do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sáng tác, được Cẩm Vân trình bày lần đầu tiên trong bộ phim cùng tên.

"Bài ca không quên"
Bài hát của Cẩm Vân
Thể loạinhạc đỏ
Thông tin bài hát ở Việt Nam
Năm sáng tác1982
Nhạc sĩPhạm Minh Tuấn

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa