Bàn Đức Vinh (sinh năm 1957) là một chính khách Việt Nam. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, thuộc đoàn đại biểu Hà Giang.[1]

Ông sinh ngày 24 tháng 12 năm 1957 tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, người dân tộc Dao.

Có trình độ Đại học, được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 1 tháng 4 năm 1991, sự nghiệp chính trị của ông đạt đỉnh cao với chức vụ Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang.

Tham khảoSửa đổi