Bàn chải

trang định hướng Wikimedia

Bàn chải là một vật dụng có lông (cứng hoặc mềm) dùng để chải (tóc hoặc lông động vật) hoặc làm sạch một bề mặt. Bàn chải có thể bao gồm: