Bá Châu có thể là một trong số các địa danh Trung Quốc sau đây: