Bá quyền là việc một quốc gia có ưu thế hoặc kiểm soát về chính trị, kinh tế hoặc quân sự một hay những quốc gia khác.[1][2][3][4]Hy Lạp cổ đại (thế kỉ 8 TCN – 6 TCN), bá quyền chỉ ưu thế chính trị-quân sự của một thành bang này đối với những thành bang khác.[5]

Chú thích sửa

  1. ^ Oxford English Dictionary
  2. ^ “Hegemony”. Oxford Advanced American Dictionary. Dictionary.com, LLC. 2014. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2017.
  3. ^ “Hegemony”. Merriam-Webster Online. Merriam-Webster, Inc. 2014. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2016.
  4. ^ “Hegemony”. American Heritage Dictionary. Houghton Mifflin Harcourt. 2014. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2016.
  5. ^ Chernow, Barbara A.; Vallasi, George A. biên tập (1994). The Columbia Encyclopedia . New York: Columbia University Press. tr. 1215. ISBN 0-231-08098-0.

Liên kết ngoài sửa