Bán

trang định hướng Wikimedia

Bán trong tiếng Việt có thể dẫn tới:

  • Mang ý nghĩa là một nửa, ví dụ như: Bán cầu, Bán đảo
  • Mua bán: một thuật ngữ trong kinh tế mang nghĩa trao đổi thứ mình có lấy tiền hoặc tương đương tiền.
  • Hemistepta lyrata: loài cây mang tên bán.