Bán kính Trái Đất (ký hiệu là R🜨 hoặc ) là đơn vị đo chiều dài của Trái Đất. Do bề mặt Trái Đất có chỗ lồi lõm, cao thấp, hay nói cách khác Trái Đất không phải là hình cầu hoàn hảo, vì vậy bán kính Trái Đất không có giá trị chuẩn. Khoảng cách từ các điểm trên bề mặt Trái Đất đến điểm trung tâm lõi Trái Đất từ 6.353 km đến 6.384 km (≈3.947–3.968 mi).[2] Có nhiều cách khác nhau để mô hình hóa Trái Đất như một hình cầu, khi đó bán kính trung bình của Trái Đất là 6.371 km (≈3.959 mi). Trong khi từ "bán kính" chỉ dùng để chỉ những vật thể cầu/tròn hoàn chỉnh. Theo NASA, bán kính ở xích đạo là 6.378 km.[3]

Bán kính Trái Đất
13th century illustration of Earth in De sphaera mundi.
Thông tin đơn vị
Hệ thống đơn vịThiên văn học, Địa vật lý
Đơn vị củaKhoảng cách
Kí hiệuR🜨 hoặc ,
Chuyển đổi đơn vị
1 R🜨 trong ...... bằng ...
   SI   6381×106 m[1]
   Hệ mét   6357 đến 6378 km
   Hệ đo lường Anh   3950 đến 3963 mi

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Mamajek, E. E; Prsa, A; Torres, G; Harmanec, P; Asplund, M; Bennett, P. D; Capitaine, N; Christensen-Dalsgaard, J; Depagne, E (2015). "IAU 2015 Resolution B3 on Recommended Nominal Conversion Constants for Selected Solar and Planetary Properties". arΧiv:1510.07674 [astro-ph.SR]. 
  2. ^ Mid-Size Asteroid Won't Hit Earth in 2013, NASA Says, SPACE
  3. ^ The Earth Lưu trữ 2012-07-24 tại Wayback Machine, NASA