Bánh răng là một bộ phận cơ khí quay được có các răng được cắt có thể khớp nhau với một bộ phận khắc răng khác để truyền mô-men quay. Các răng trên hai bánh răng khớp nhau đều có hình dạng giống nhau.[1]

Chú thích sửa

  1. ^ “Definition of GEAR”. Truy cập 11 tháng 5 năm 2017.

Liên kết ngoài sửa