Báo châm biếm hoặc báo trào phúng là một loại phương tiện truyền thông in ấn hoặc báo mạng sử dụng nghệ thuật châm biếm - mỉa mai như một phương tiện thông tin và ngôn luận. Xuất hiện ở Pháp trong suốt cuộc Cách mạng Pháp (1789), nó đã lan sang châu Âu trong thế kỷ thứ 19. Ở châu Phi, nó xuất hiện ở cuối của thế kỷ thứ 19 và phát triển nhanh chóng trong những năm 1990.

Phong cách

sửa

Châm biếm đưa ra một hình ảnh cố tình bóp méo sự thật, và đó là một mục tiêu của báo chí châm biếm. Mục đích chung bức tranh biếm họa, ban đầu được dùng trong báo chí châm biếm trước khi nó lây lan đến báo chí nói chung. Nhưng nếu "nền tảng của phương pháp của báo chí trào phúng là đặt trần, một cách khôi hài, khiếm khuyết, một khiếm khuyết, một lời nói dối đề cập ở xã hội". Souleymane Bah giải nghĩa trong một luận án vào năm 2004: "báo chí châm biếm không phải là mục đích duy nhất của giải trí: nó là cuối cùng tố cáo qua và lỗi lầm đạo đức quan sát thấy trong xã hội"[1]

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ Souleymane Bah (luận án tại Đại học Lumière Lyon II), "báo chí trào phúng ở châu Phi - Một luận chính trị và hòa giải văn hóa để xây dựng bản sắc " năm 2004“Đọc trực tuyến”.Giấy dùng cho văn bản.