Bát lộ quân (chữ Hán: 八路軍) là lực lượng quân sự do Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo. Trong thời kỳ Quốc-Cộng hợp tác. Đội quân này được tổ chức lại thành Tập đoàn quân số 18, quốc dân cách mệnh quân (國民革命軍第十八集團軍), nằm trong biên chế của quân đội Trung Hoa Dân quốc, thực tế vẫn do đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo, hoạt động từ năm 1936 đến 1947. Cùng với Tân Tứ quân, Bát lộ quân được xem là thành phần nòng cốt, tiền thân hình thành nên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Bát lộ quân
八路军
Thành lập1937-1947

Lịch sử hình thành

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ “Ảnh cực hiếm về Quân đội Trung Quốc trong Chiến tranh Trung-Nhật”. Tạp chí Tri thức & Cuộc sống. 1 tháng 5 năm 2018.

Liên kết ngoài

sửa