Bát rau trộn (quan niệm văn hóa)

Bát rau trộn hay salad bowl là phép ẩn dụ chỉ đến cách mà một xã hội đa văn hóa có thể hợp nhất nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng vẫn duy trì được những bản sắc riêng vốn có của nó, tương phản với khái niệm melting pot (nồi nung chảy) vốn nhấn mạnh sự kết hợp các bộ phận riêng lẻ thành một thể thống nhất. Ở Canada, khái niệm này được biết đến nhiều hơn với tên gọi mảnh ghép văn hóa[1] hoặc "xa lát đảo lên" (tossed salad).[2]

Đa dạng các thành phần riêng biệt có thể trộn lẫn để tạo nên món salad trộn.

Trong mô hình bát rau trộn, các nền văn hóa khác nhau được đem vào cùng nhau—giống như các phần hợp thành món xa lát—nhưng không cùng cấu thành nên một thứ văn hóa đồng nhất đơn lẻ nào; mỗi nền văn hóa vẫn giữ lại cho mình những đặc tính riêng biệt. Quan niệm này đề xuất một xã hội dành cho nhiều thứ văn hóa cá nhân, bởi ý sau gợi ý rằng các nhóm sắc tộc có thể không đủ khả năng để bảo tồn di sản của mình.

Thành phố New York của Mỹ có thể được xem là một "bát rau trộn" theo đúng nghĩa của nó.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Kalman, Bobbie (2010). Canada: The Culture. Crabtree Pub. p. 4. ISBN 978-0-7787-9284-0. Retrieved 2012-06-04.
  2. ^ Arnold Edinborough, "Who is a Canadian?", The Rotarian: An International Magazine (April 1964) p. 40
  • Lind, Michael. The Next American Nation: The New Nationalism and the Fourth American Revolution. 1996
  • Schmidt, Alvin J. The Menace of Multiculturalism: Trojan Horse in America. 1997
  • Huntington, Samuel P. Who Are We?: The Challenges to America's National Identity. 2005
  • Chua, Amy. Day of Empire: How Hyperpowers Rise to Global Dominance and Why They Fall. 2007
  • Kolb, Eva. The Evolution of New York City's Multiculturalism: Melting Pot or Salad Bowl. 2009