Bão Ivan

trang định hướng Wikimedia

Cái tên Ivan từng được sử dụng để đặt tên cho ba xoáy thuận nhiệt đới ở Đại Tây Dương, một ở Tây Bắc Thái Bình Dương, một ở Tây Nam Ấn Độ Dương, và một ở Tây Nam Thái Bình Dương.

Đại Tây Dương
  • Bão Ivan (1980) – Một cơn bão cấp 2 (thang Saffir-Simpson) hoạt động trên khu vực Bắc Đại Tây Dương trong tháng 10 năm 1980.
  • Bão Ivan (1998) – Một cơn bão cấp 1 hoạt động trên Đại Tây Dương, xa đất liền trong cuối tháng 9 năm 1998.
  • Bão Ivan (2004) – Một cơn bão cấp 5 mạnh thuộc loại Cape Verde hình thành vào ngày 3 tháng 9 năm 2004, đạt cường độ chưa từng thấy tại địa điểm vĩ độ thấp, là cơn bão mạnh thứ 10 từng được ghi nhận ở Đại Tây Dương, tấn công quần đảo Windward, Jamaica, quần đảo CaymanCuba. Đổ bộ vào Alabama với cường độ bão cấp 3 trong ngày 16 tháng 9, sau đó thực hiện một vòng lặp trong quỹ đạo quay trở lại vịnh Mexico, cuối cùng tấn công vùng duyên hải bang Texas với cường độ bão nhiệt đới.

Sau cơn bão năm 2004, cái tên Ivan đã bị khai tử và được thay thế bằng Igor. Tên bão Ivan không được sử dụng trong các mùa bão Đại Tây Dương 19861992 do trong hai năm 1986 và 1992 trên vùng Đại Tây Dương, phía Bắc xích đạo có ít hơn 9 cơn bão xuất hiện.

Tây Bắc Thái Bình Dương
  • Bão Ivan (1997) (T9723, 27W, Narsing) – Siêu bão Tây Bắc Thái Bình Dương cấp 5 Ivan, đáng chú ý vì tồn tại song song và có cường độ tương tự với siêu bão Joan. Ảnh vệ tinh hồng ngoại gợi ý về một cặp hai cơn siêu bão cực mạnh song hành trên Tây Bắc Thái Bình Dương trong tháng 10 năm 1997.
Tây Nam Ấn Độ Dương
  • Bão Ivan (2008) – Một xoáy thuận nhiệt đới mạnh đổ bộ vào Madagascar trong tháng 2 năm 2008 khiến 93 người thiệt mạng.
Vùng Australia