Bình hầu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Bình Hầu)

Bình Hầu (chữ Hán: 平侯) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị quân chủphiên vương trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Thụy hiệuSửa đổi

Tước hiệuSửa đổi

  • Bình Hầu là tước hiệu của Công Sư Hỷ thời Tây Hán, cả thảy truyền được 3 đời.

Xem thêmSửa đổi