Bí thư Tỉnh ủy (Việt Nam)

Emblem of Vietnam.svg
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy là người đứng đầu Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Do Việt Nam là quốc gia chủ nghĩa xã hội, Đảng nắm quyền lãnh đạo nên Bí thư Tỉnh ủy là người chịu trách nhiệm lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực của Tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy có thể kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy thường là Ủy viên Trung ương Đảng, một số trường hợp là Ủy viên Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy do Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh bầu ra và được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê chuẩn thông qua. Bí thư Tỉnh ủy có thể được Ban Bí thư, Bộ Chính trị điều phối luân chuyển công tác, điều hoặc đề xuất chức vụ Bí thư Tỉnh ủy cho Tỉnh ủy bầu.

Quyền hạn và nhiệm vụSửa đổi

Bí thư Tỉnh uỷ có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

  • Chủ trì các công việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh uỷ; chủ trì và kết luận các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ; chủ động đề xuất, trao đổi trong Thường trực Tỉnh uỷ những vấn đề lớn, quan trọng để đưa ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, quyết định.
  • Chỉ đạo tổ chức quán triệt trong Đảng bộ và nhân dân, trực tiếp tổ chức quán triệt trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề xuất những vấn đề cần chuẩn bị để Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định.
  • Tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ, các khâu và lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp nhất; trực tiếp nắm và chỉ đạo những vấn đề cơ mật về quốc phòng-an ninh, đối ngoại, về công tác bảo vệ Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, cán bộ của địa phương. Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong Đảng bộ tỉnh. Chủ động kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các chủ trương, biện pháp để đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ; bảo đảm cho sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ được thực hiện đúng Quy chế, đúng nguyên tắc của Đảng. Giữ vững đoàn kết nội bộ cấp uỷ và trong Đảng bộ.
  • Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo tổng kết các mặt công tác lớn của địa phương; thay mặt Tỉnh uỷ báo cáo với Trung ương và thông báo cho cấp dưới về hoạt động của cấp uỷ theo đúng chế độ quy định; khi cần thiết trực tiếp báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình của địa phương và phải chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó.
  • Chỉ đạo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giải quyết công việc hằng ngày của Đảng bộ; trực tiếp lãnh đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo Bí thư Ban cán sự đảng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp uỷ có liên quan đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký các nghị.

Danh sách Bí thư Tỉnh ủySửa đổi

Hiện tại ở Việt Nam có 63 tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương. Dưới đây là danh sách Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kì 2015-2020.

10/2/2020 ĐC Vương Đình Huệ làm tân Bí thư TP Hà Nội
STT Tỉnh
Thành phố trực thuộc Trung ương
Đại hội Đại biểu Đảng bộ
Khóa
Bí thư Chức vụ hiện nay Ghi chú
Chức vụ Nhiệm kỳ
1 An Giang X Võ Thị Ánh Xuân Bí thư Tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
2 Bà Rịa - Vũng Tàu VI Nguyễn Hồng Lĩnh Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
3 Bạc Liêu XV Lê Minh Khái Bí thư tỉnh ủy 10/2015-11/2017 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-12/2015
Tổng kiểm toán Nhà nước 10/2017-11/2017
Nguyễn Quang Dương Bí thư tỉnh ủy 11/2017-nay
4 Bắc Kạn XI Nguyễn Văn Du Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
5 Bắc Giang XVIII Bùi Văn Hải Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 12/2015-nay
6 Bắc Ninh XIX Nguyễn Nhân Chiến Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
9/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
7 Bến Tre X Võ Thành Hạo Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
3/2015-1/2019
Phan Văn Mãi Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
1/2019-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
8 Bình Dương X Trần Văn Nam Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-12/2015
9 Bình Định XIX Nguyễn Thanh Tùng Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
10 Bình Phước X Nguyễn Văn Lợi Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
11 Bình Thuận XIII Nguyễn Mạnh Hùng Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
12 Cà Mau XV Dương Thanh Bình Bí thư tỉnh ủy 9/2015-nay
13 Cao Bằng XVIII Nguyễn Hoàng Anh Bí thư tỉnh ủy 10/2015-12/2017 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Lại Xuân Môn Bí thư tỉnh ủy 12/2017-nay
14 Cần Thơ XIII Trần Quốc Trung Bí thư thành ủy 9/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
15 Đà Nẵng XXI Nguyễn Xuân Anh Bí thư thành ủy 10/2015-10/2017 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố 6/2016-11/2017
Trương Quang Nghĩa Bí thư tỉnh ủy 10/2017-nay
16 Đắk Lắk XVI Êban Y Phu Bí thư tỉnh ủy 9/2015-7/2019
Bùi Văn Cường Bí thư tỉnh ủy 7/2019-nay
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 4/2016-7/2019
17 Đắk Nông XI Lê Diễn Bí thư tỉnh ủy 9/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-12/2015
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 7/2016-nay
18 Đồng Nai X Nguyễn Phú Cường Bí thư tỉnh ủy 9/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 6/2016-nay
19 Đồng Tháp X Lê Minh Hoan Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
20 Điện Biên XIII Trần Văn Sơn Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
21 Gia Lai XV Dương Văn Trang Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
22 Hà Giang XVI Đặng Quốc Khánh Bí thư tỉnh ủy 7/2019 - nay
Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 4/2016 - 7/2019
23 Hà Nam XIX Mai Tiến Dũng Bí thư tỉnh ủy 10/2015-4/2016 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Nguyễn Đình Khang Bí thư tỉnh ủy 4/2016-7/2019 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Lê Thị Thủy Bí thư tỉnh ủy 7/2019-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
24 Hà Nội XVI Phạm Quang Nghị Bí thư thành ủy 11/2015-2/2016 Ủy viên Bộ Chính trị đến 1/2016
Hoàng Trung Hải Bí thư thành ủy 02/2016-nay
Phó Thủ tướng Chính phủ 2/2016-4/2016
25 Hà Tĩnh XVIII Lê Đình Sơn Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 7/2016-nay
26 Hải Dương XVI Nguyễn Mạnh Hiển Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
27 Hải Phòng XV Lê Văn Thành Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 6/2016-nay
28 Hậu Giang XIII Trần Công Chánh Bí thư tỉnh ủy 10/2015-01/2018
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 10/2015-12/2015
Lữ Văn Hùng Bí thư tỉnh ủy 1/2018-7/2020
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 1/2018-4/2018
29 Hòa Bình XVI Bùi Văn Tỉnh Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
30 Hưng Yên XVIII Đỗ Tiến Sỹ Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
31 Thành phố Hồ Chí Minh X Lê Thanh Hải Bí thư thành ủy 11/2015-2/2016 Ủy viên bộ chính trị đến 1/2016
Đinh La Thăng Bí thư thành ủy 2/2016-5/2017

Bí thư Vương Đình Huệ : 10/2/2020

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải 2/2016-4/2016
Nguyễn Thiện Nhân Bí thư thành ủy 5/2017-nay
32 Khánh Hòa XVII Lê Thanh Quang Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
9/2010-10/2019
Nguyễn Khắc Định Bí thư Tỉnh ủy 10/2019-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
33 Kiên Giang X Nguyễn Thanh Nghị Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
34 Kon Tum XV Nguyễn Văn Hùng Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
10/2015-nay
35 Lai Châu XIII Nguyễn Khắc Chử Bí thư tỉnh ủy 10/2015-9/2018
Giàng Páo Mỷ Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
9/2018-nay
36 Lạng Sơn XVI Trần Sỹ Thanh Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
10/2015-12/2017
Lâm Thị Phương Thanh Bí thư Tỉnh ủy 12/2017-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
37 Lào Cai XV Nguyễn Văn Vịnh Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
9/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
38 Lâm Đồng X Nguyễn Xuân Tiến Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
39 Long An X Phạm Văn Rạnh Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 12/2015-nat
40 Nam Định XIX Đoàn Hồng Phong Bí thư tỉnh ủy 9/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 9/2015-10/2015
41 Nghệ An XVIII Hồ Đức Phớc Bí thư tỉnh ủy 10/2015-4/2016 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
Nguyễn Đắc Vinh Bí thư tỉnh ủy 4/2016-nay
42 Ninh Bình XXI Nguyễn Thị Thanh Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
43 Ninh Thuận XIII Nguyễn Đức Thanh Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
9/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
44 Phú Thọ XVIII Hoàng Dân Mạc Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
4/2013-12/2018
Bùi Minh Châu Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
12/2018-nay
45 Phú Yên XVI Huỳnh Tấn Việt Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
46 Quảng Bình XVI Hoàng Đăng Quang Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
47 Quảng Nam XXI Nguyễn Ngọc Quang Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
9/2015-12/2018
Phan Việt Cường Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
12/2018-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
48 Quảng Ngãi XIX Lê Viết Chữ Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
49 Quảng Ninh XIV Nguyễn Văn Đọc Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
4/2015-9/2019
Nguyễn Xuân Ký Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
9/2019-nay
50 Quảng Trị XVI Nguyễn Văn Hùng Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 6/2016-nay
51 Sóc Trăng XVIII Nguyễn Văn Thể Bí thư tỉnh ủy 10/2015-10/2017 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Phan Văn Sáu Bí thư tỉnh ủy 10/2017-nay
52 Sơn La XIV Hoàng Văn Chất Bí thư Tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
2/2015-8/2019
Nguyễn Hữu Đông Bí thư Tỉnh ủy 9/2019-nay Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng từ 1/2016
53 Tây Ninh X Trần Lưu Quang Bí thư Tỉnh ủy 7/2015-2/2019 Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Phạm Viết Thanh Bí thư Tỉnh ủy 2/2019-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
54 Thái Bình XIX Phạm Văn Sinh Bí thư tỉnh ủy 10/2015-4/2018
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 10/2015-12/2015
Nguyễn Hồng Diên Bí thư tỉnh ủy 4/2018-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 4/2018-7/2018
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 7/2018-nay
55 Thái Nguyên XIX Trần Quốc Tỏ Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
56 Thanh Hóa XVIII Trịnh Văn Chiến Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
57 Thừa Thiên - Huế XV Lê Trường Lưu Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
58 Tiền Giang X Nguyễn Văn Danh Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
59 Trà Vinh X Trần Trí Dũng Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 6/2016-nay
60 Tuyên Quang XVI Chẩu Văn Lâm Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 10/2015-6/2016
61 Vĩnh Long X Trần Văn Rón Bí thư tỉnh ủy 10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
62 Vĩnh Phúc XVI Hoàng Thị Thúy Lan Bí thư tỉnh ủy
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
10/2015-nay Ủy viên Trung ương Đảng từ 1/2016
63 Yên Bái XVIII Phạm Duy Cường Bí thư tỉnh ủy 10/2015-9/2016
Phạm Thị Thanh Trà Bí thư tỉnh ủy 9/2016-nay
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 9/2016-2/2017
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh 2/2017-nay

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi