Bí thư Tỉnh ủy (Việt Nam)

Bí thư Tỉnh ủy (tổng quát hơn là Bí thư cấp ủy cấp Tỉnh, bao gồm cả Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Thành ủy Thành phố trực thuộc Trung ương) là người đứng đầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở một Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương, đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy. Tại Việt Nam, Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo nên Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy là người chịu trách nhiệm lãnh đạo cao nhất của Tỉnh/Thành phố.

Bí thư cấp ủy cấp Tỉnh có thể kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp Tỉnh (riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố do một Phó Bí thư Thành ủy đảm nhiệm). Do nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, nên Bí thư cấp ủy cấp Tỉnh cũng là Bí thư Đảng ủy Quân sự cấp Tỉnh (riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố). Bí thư cấp ủy cấp Tỉnh thường là Ủy viên Trung ương Đảng, một số trường hợp là Ủy viên Bộ Chính trị (như Bí thư Thành ủy Hà Nội và Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh).

Bí thư cấp ủy cấp Tỉnh do Ban Chấp hành Đảng bộ cấp Tỉnh bầu ra và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê chuẩn thông qua. Trường hợp ngoại lệ là Bí thư Thành ủy Hà NộiBí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị chỉ định, chứ không phải do Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố bầu ra. Bí thư cấp ủy cấp Tỉnh có thể được Ban Bí thư, Bộ Chính trị điều phối luân chuyển công tác, điều hoặc đề xuất chức vụ Bí thư Tỉnh ủy cho Tỉnh ủy bầu.

Quyền hạn và nhiệm vụ sửa

Bí thư cấp ủy cấp Tỉnh có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

  • Chủ trì các công việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh uỷ; chủ trì và kết luận các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ; chủ động đề xuất, trao đổi trong Thường trực Tỉnh uỷ những vấn đề lớn, quan trọng để đưa ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, quyết định.
  • Chỉ đạo tổ chức quán triệt trong Đảng bộ và nhân dân, trực tiếp tổ chức quán triệt trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề xuất những vấn đề cần chuẩn bị để Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định.
  • Tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ, các khâu và lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp nhất; trực tiếp nắm và chỉ đạo những vấn đề cơ mật về quốc phòng-an ninh, đối ngoại, về công tác bảo vệ Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, cán bộ của địa phương. Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong Đảng bộ tỉnh. Chủ động kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các chủ trương, biện pháp để đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ; bảo đảm cho sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ được thực hiện đúng Quy chế, đúng nguyên tắc của Đảng. Giữ vững đoàn kết nội bộ cấp uỷ và trong Đảng bộ.
  • Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo tổng kết các mặt công tác lớn của địa phương; thay mặt Tỉnh uỷ báo cáo với Trung ương và thông báo cho cấp dưới về hoạt động của cấp uỷ theo đúng chế độ quy định; khi cần thiết trực tiếp báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình của địa phương và phải chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó.
  • Chỉ đạo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giải quyết công việc hằng ngày của Đảng bộ; trực tiếp lãnh đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo Bí thư Ban cán sự Đảng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp uỷ có liên quan đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký các nghị.

Danh sách Bí thư Tỉnh ủy sửa

Theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Bên cạnh đó, chức vụ này thường kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

TỈNH, THÀNH PHỐ TÊN

(NĂM SINH)

NGUYÊN QUÁN CHỨC VỤ KHÁC

TRONG ĐẢNG

CHỨC VỤ

NHÀ NƯỚC, ĐOÀN THỂ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHỨC VỤ TRƯỚC ĐÓ
An Giang
Lê Hồng Quang

(1968)

Kiên Giang Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13 Tiến sĩ Luật Phó Chánh án thường trực TAND tối cao
Bà Rịa – Vũng Tàu
Phạm Viết Thanh

(1962)

Quảng Nam Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
Bạc Liêu
Lữ Văn Hùng

(1963)

Hậu Giang Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu Cựu Quân nhân Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang
Bắc Giang
Lê Thị Thu Hồng

(1970)

Thanh Hóa Phó Bí thư Thưòng trực Tỉnh ủy phụ trách điều hành hoạt động Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Thạc sĩ Quản lý Giáo dục Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang
Bắc Kạn
Hoàng Duy Chinh

(1968)

Bắc Kạn Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn Thạc sỹ Luật Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
Bắc Ninh
Nguyễn Anh Tuấn

(1979)

Thanh Hóa Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh Tiến sỹ Quản lý Kinh tế

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Bến Tre
Hồ Thị Hoàng Yến

(1971)

Bến Tre Quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Cử nhân Kinh tế Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre
Bình Dương
Nguyễn Văn Lợi

(1961)

Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13 Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương Thạc sỹ Hành chính công Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước
Bình Định
Hồ Quốc Dũng

(1966)

Bình Định Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Thạc sỹ Luật Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
Bình Phước
Nguyễn Mạnh Cường

(1973)

Nghệ An Tiến sĩ Kinh tế Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương
Bình Thuận
Nguyễn Hoài Anh

(1977)

Ninh Thuận Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13 Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Thạc sĩ Quản lý hành chính công Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận
Cà Mau
Nguyễn Tiến Hải

(1965)

Cà Mau Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Thạc sỹ Quản lý Hành chính công Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau
Cao Bằng
Trần Hồng Minh

(1967)

Hà Nội Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng Cựu Quân nhân Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
Cần Thơ
Nguyễn Văn Hiếu

(1976)

Bình Định Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 12, 13 Cử nhân Luật Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nguyễn Văn Quảng

(1969)

Hải Phòng Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Trưởng đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng Tiến sĩ Luật Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng
Đắk Lắk
Nguyễn Đình Trung

(1973)

Nghệ An Thạc sỹ Hành chính công

Thạc sỹ Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông
Đắk Nông
Ngô Thanh Danh

(1965)

Quảng Nam Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông Thạc sỹ Xây dựng Đảng & chính quyền Nhà nước Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông
Điện Biên
Trần Quốc Cường

(1961)

Nam Định Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật Phó Truởng ban Nội chính Trung ương
Đồng Nai
Nguyễn Hồng Lĩnh

(1967)

Long An Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, 11;

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13

Cử nhân Kinh tế Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương
Đồng Tháp
Lê Quốc Phong

(1978)

Hà Nội Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 12;

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Thạc sỹ Sinh học Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Gia Lai
Hồ Văn Niên

(1975)

Gia Lai Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Cử nhân Luật Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Gia Lai
Hà Giang
Nguyễn Mạnh Dũng

(1973)

Hà Nam Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang
Hà Nam
Lê Thị Thủy

(1964)

Nghệ An Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13 Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Thạc sỹ Luật Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
Hà Nội
Đinh Tiến Dũng

(1961)

Ninh Bình Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13;

Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13

Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hà Nội Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Bộ trưởng Bộ Tài chính
Hà Tĩnh
Hoàng Trung Dũng

(1971)

Hà Tĩnh Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Tiến sĩ Chính trị học Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Hải Dương
Trần Đức Thắng

(1973)

Vĩnh Phúc Tiến sĩ Kinh tế Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
Hải Phòng
Lê Tiến Châu

(1969)

Tây Ninh Tiến sĩ Luật Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Hậu Giang
Nghiêm Xuân Thành

(1969)

Vĩnh Phúc Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025 Tiến sĩ Kinh tế Chủ tịch HĐQT Vietcombank
Hòa Bình
Nguyễn Phi Long

(1976)

Yên Bái Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13 Kĩ sư Vận tải - Kinh tế đuờng sắt

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nên

(1957)

Tây Ninh Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13;

Bí thư Trung ương Đảng khóa 12;

Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13

Cử nhân Luật Chánh văn phòng Trung ương Đảng
Hưng Yên
Nguyễn Hữu Nghĩa

(1972)

Hà Nội Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Thạc sỹ Kinh tế Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Khánh Hòa
Nguyễn Hải Ninh

(1976)

Hưng Yên Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 12;

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13

Tiến sĩ Luật Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng
Kiên Giang
Đỗ Thanh Bình

(1967)

Cà Mau Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang Thạc sỹ Kinh tế Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang
Kon Tum
Dương Văn Trang

(1961)

Quảng Ngãi Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13 Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Cựu Quân nhân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
Lai Châu
Giàng Páo Mỷ

(1963)

Lai Châu Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Cựu Công an Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu
Lạng Sơn
Nguyễn Quốc Đoàn

(1975)

Ninh Bình Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Tiến sĩ Luật Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế
Lào Cai
Đặng Xuân Phong

(1972)

Vĩnh Phúc Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai Tiến sĩ Kinh tế Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Lâm Đồng
Nguyễn Thái Học

(1972)

Phú Yên Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Tiến sĩ Luật Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương
Long An
Nguyễn Văn Được

(1968)

Long An Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Thạc sỹ Địa chất học Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An
Nam Định
Phạm Gia Túc

(1965)

Nam Định Thạc sỹ Quản lý hành chính công Phó Truởng ban Nội chính Trung ương
Nghệ An
Thái Thanh Quý

(1976)

Nghệ An Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 12;

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13

Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thạc sỹ Quản lý Kinh tế Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
Ninh Bình
Đoàn Minh Huấn

(1971)

Hà Tĩnh Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử Đảng Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Ninh Thuận
Nguyễn Đức Thanh

(1962)

Hà Tĩnh Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13 Cử nhân Toán học Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận
Phú Thọ
Bùi Minh Châu

(1961)

Phú Thọ Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ
Phú Yên
Phạm Đại Dương

(1974)

Hà Nội Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên Thạc sỹ Quản lý Khoa học & Công nghệ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên
Quảng Bình
Vũ Đại Thắng

(1975)

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 12;

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Thạc sỹ Quan hệ quốc tế Thứ trưởng Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư
Quảng Nam
Lương Nguyễn Minh Triết

(1976)

Đà Nẵng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa 13 Thạc Sĩ Quản trị Kinh Doanh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Bùi Thị Quỳnh Vân

(1974)

Quảng Ngãi Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 12;

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13

Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Thạc sỹ lý luận Văn học Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Nguyễn Xuân Ký

(1972)

Nam Định Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Thạc sỹ Quản trị An ninh phi truyền thống;

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh
Quảng Trị
Lê Quang Tùng (1971) Hà Tĩnh Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 12;

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Kỹ sư Cơ khí giao thông; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch
Sóc Trăng
Lâm Văn Mẫn

(1970)

Sóc Trăng Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, 12;

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng Tiến sĩ Kinh tế Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng
Sơn La
Nguyễn Hữu Đông (1972) Phú Thọ Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 12;

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
Tây Ninh
Nguyễn Thành Tâm

(1974)

Tây Ninh Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Thạc sỹ Kinh tế Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh
Thái Bình
Ngô Đông Hải (1970) Hà Nội Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, 12;

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình Tiến sĩ Điện tử-Viễn thông Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình
Thái Nguyên
Nguyễn Thanh Hải

(1970)

Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13 Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thanh Hóa
Đỗ Trọng Hưng

(1970)

Thanh Hóa Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Tiến sĩ Triết học Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa
Thừa Thiên Huế
Lê Trường Lưu

(1963)

Thừa Thiên Huế Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13 Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên-Huế Thạc sỹ Quản lý Kinh tế Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế
Tiền Giang
Nguyễn Văn Danh

(1962)

Tiền Giang Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang Cử nhân Luật Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang
Trà Vinh
Ngô Chí Cường

(1967)

Trà Vinh Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh Cử nhân Kinh tế-chính trị Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh
Tuyên Quang
Chẩu Văn Lâm

(1967)

Tuyên Quang Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13 Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang
Vĩnh Long
Bùi Văn Nghiêm

(1966)

Vĩnh Long Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long Tiến sĩ Chính trị học Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long
Vĩnh Phúc
Dương Văn An

(1971)

Thừa Thiên Huế Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc Tiến sĩ Kinh tế Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Yên Bái
Đỗ Đức Duy

(1970)

Thái Bình Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái Thạc sỹ Xây dựng Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

Thống kê sửa

  • Người nhiều tuổi nhất là ông Nguyễn Văn Nên (Bí thư Thành ủy TP. HCM) 65 tuổi đồng thời cũng là một trong hai Bí thư cấp ủy cấp Tỉnh có chức vụ cao nhất trong Đảng - Ủy viên Bộ Chính trị, người còn lại là ông Đinh Tiến Dũng (Bí thư Thành ủy Hà Nội). Còn người trẻ tuổi nhất hiện tại là ông Nguyễn Anh Tuấn (Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh) 43 tuổi, một người thăng tiến từ đoàn thanh niên.
  • Về nguyên quán, Hà Nội là nơi có nhiều Bí thư Tỉnh ủy nhất, với 9 người, xếp sau là Nghệ An 4 người.
  • Người tham gia Trung ương Đảng nhiều nhất là ông Nguyễn Hồng Lĩnh (Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) với bốn khóa, gồm hai khóa dự khuyết và hai khóa chính thức. Ông Ngô Thanh Danh (Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông) là người duy nhất chưa từng tham gia Trung ương Đảng.
  • Về trình độ chuyên môn, những người có bằng cấp liên quan đến kinh tế chiếm nhiều nhất với 24 người, xếp thứ hai là ngành luật với 11 người. Có ba người có trình độ từ Phó Giáo sư là ông Đoàn Minh Huấn (Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình), ông Trần Quốc Cường (Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên) và bà Nguyễn Thanh Hải (Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên).
  • Có năm người xuất thân từ công an, quân đội, giảm so với khóa XII.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa