Bí thư Tỉnh ủy (Việt Nam)

Bí thư Tỉnh ủy là người đứng đầu Ban chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ở một Tỉnh, đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại Việt Nam Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo nên Bí thư Tỉnh ủy là người chịu trách nhiệm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mọi lĩnh vực của Tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy có thể kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy thường là Ủy viên Trung ương Đảng, một số trường hợp là Ủy viên Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy do Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh bầu ra và được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê chuẩn thông qua. Trường hợp ngoại lệ là Bí thư Thành ủy Hà NộiBí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị chỉ định, chứ không phải do Ban Chấp hành Đảng bộ bầu ra. Bí thư Tỉnh ủy có thể được Ban Bí thư, Bộ Chính trị điều phối luân chuyển công tác, điều hoặc đề xuất chức vụ Bí thư Tỉnh ủy cho Tỉnh ủy bầu.

Quyền hạn và nhiệm vụSửa đổi

Bí thư Tỉnh uỷ có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

  • Chủ trì các công việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh uỷ; chủ trì và kết luận các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ; chủ động đề xuất, trao đổi trong Thường trực Tỉnh uỷ những vấn đề lớn, quan trọng để đưa ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, quyết định.
  • Chỉ đạo tổ chức quán triệt trong Đảng bộ và nhân dân, trực tiếp tổ chức quán triệt trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đề xuất những vấn đề cần chuẩn bị để Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định.
  • Tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ, các khâu và lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp nhất; trực tiếp nắm và chỉ đạo những vấn đề cơ mật về quốc phòng-an ninh, đối ngoại, về công tác bảo vệ Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, cán bộ của địa phương. Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong Đảng bộ tỉnh. Chủ động kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các chủ trương, biện pháp để đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh uỷ; bảo đảm cho sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ được thực hiện đúng Quy chế, đúng nguyên tắc của Đảng. Giữ vững đoàn kết nội bộ cấp uỷ và trong Đảng bộ.
  • Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo tổng kết các mặt công tác lớn của địa phương; thay mặt Tỉnh uỷ báo cáo với Trung ương và thông báo cho cấp dưới về hoạt động của cấp uỷ theo đúng chế độ quy định; khi cần thiết trực tiếp báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình của địa phương và phải chịu trách nhiệm về những nội dung báo cáo đó.
  • Chỉ đạo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giải quyết công việc hằng ngày của Đảng bộ; trực tiếp lãnh đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo Bí thư Ban cán sự Đảng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp uỷ có liên quan đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký các nghị.

Danh sách Bí thư Tỉnh ủySửa đổi

Việt Nam có 63 tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc trung ương. Dưới đây là danh sách Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kì 2020-2025 (được bầu tại Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố).

TỈNH, THÀNH PHỐ TÊN

(NĂM SINH)

NGUYÊN QUÁN CHỨC VỤ KHI ĐƯỢC BẦU CHỨC VỤ HIỆN NAY GHI CHÚ Bộ chính trị, Ban Bí thư phân công, chỉ đạo
An Giang
Lê Hồng Quang

(1968)

An Giang Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang khóa XV Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang khóa XV

Võ Văn Thưởng

Thường trực Ban bí thư

Bà Rịa – Vũng Tàu
Phạm Viết Thanh

(1962)

Quảng Nam Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020

Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh;

Nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Tháng 07/2020, Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu

Nguyễn Hòa Bình

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Bạc Liêu
Lữ Văn Hùng

(1963)

Bạc Liêu Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020

Ủy viên Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Tháng 05/2020, Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Trương Thị Mai

Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Bắc Giang
Dương Văn Thái

(1970)

Bắc Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Nguyễn Hòa Bình

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Bắc Kạn
Hoàng Duy Chinh

(1968)

Bắc Kạn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn khóa XIV Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn khóa XIV Nguyễn Thiện Nhân

Phụ trách theo dõi Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Bắc Ninh
Đào Hồng Lan

(1971)

Hải Dương Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Năm 2018, được Bộ Chính trị điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công an

Bến Tre
Phan Văn Mãi

(1973)

Bến Tre Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn

Năm 2014, Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Bình Dương
Nguyễn Văn Lợi

(1961)

Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 Ngày 10/7/2021, Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Bình Dương thay Trần Văn Nam bị kỷ luật cách chức. Trương Thị Mai

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Bình Định
Hồ Quốc Dũng

(1966)

Bình Định Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Bình Phước
Nguyễn Văn Lợi

(1961)

Thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước Ủy viên Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước Trần Thanh Mẫn

Bí thư Trung ương Đảng,

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình Thuận
Dương Văn An

(1971)

Thừa Thiên Huế Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020 Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Bí thư Trung ương Đoàn

Năm 2014, Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Lương Cường

Bí thư Trung ương Đảng,

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Cà Mau
Nguyễn Tiến Hải

(1965)

Cà Mau Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020 Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 Tháng 08/2020 được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020 Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công an

Cao Bằng
Lại Xuân Môn

(1963)

Nam Định Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng Nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tháng 12/2017, Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Võ Văn Thưởng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Cần Thơ
Lê Quang Mạnh

(1974)

Hà Nội Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 05/2019, Ban Bí thư điều động làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ

Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội

Đà Nẵng
Nguyễn Văn Quảng

(1969)

Hải Phòng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Tháng 12/2019, Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng

Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Đắk Lắk
Bùi Văn Cường

(1965)

Hải Dương Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tháng 07/2019, Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Đắk Nông
Ngô Thanh Danh

(1965)

Đắk Nông Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông Nguyễn Văn Bình

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Điện Biên
Nguyễn Văn Thắng

(1973)

Hà Nội Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Năm 2018, Bộ Chính trị điều động làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công an

Đồng Nai
Nguyễn Hồng Lĩnh

(1967)

Bình Dương Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Thưởng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng Tháp
Lê Quốc Phong

(1978)

Hà Nội Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 Tháng 10/2020, Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Phạm Minh Chính

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Gia Lai
Hồ Văn Niên

(1975)

Gia Lai Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Tháng 08/2020, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Trần Quốc Vượng

Thường trực Ban Bí thư

Hà Giang
Đặng Quốc Khánh

(1976)

Hà Tĩnh Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Tháng 07/2019, Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Ngô Xuân Lịch

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng

Hà Nam
Lê Thị Thủy

(1964)

Nghệ An Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tháng 07/2019, Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Trương Thị Mai

Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Hà Nội
Vương Đình Huệ

(1957)

Nghệ An Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ

Tháng 02/2020, Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Hà Tĩnh
Hoàng Trung Dũng

(1971)

Hà Tĩnh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 Phạm Minh Chính

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Hải Dương
Phạm Xuân Thăng

(1966)

Hải Dương Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Hải Phòng
Lê Văn Thành

(1962)

Hải Phòng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND Thành phố Hải Phòng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND Thành phố Hải Phòng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ

Hậu Giang
Lê Tiến Châu

(1969)

Tây Ninh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Năm 2018, Ban Bí thư điều động làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Phạm Minh Chính

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Hòa Bình
Ngô Văn Tuấn

(1971)

Bắc Ninh Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015-2020 Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Năm 2019, Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình

Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội

Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Nên

(1957)

Tây Ninh Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 Tháng 10/2020, Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu bầu làm Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ

Hưng Yên
Đỗ Tiến Sỹ

(1965)

Hưng Yên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Khánh Hòa
Nguyễn Khắc Định

(1964)

Thái Bình Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Tháng 11/2019, Bộ Chính trị điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội

Kiên Giang
Đỗ Thanh Bình

(1967)

Cà Mau Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Kon Tum
Dương Văn Trang

(1961)

Gia Lai Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Tháng 05/2020, Bộ Chính trị điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

Nguyễn Văn Bình

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Lai Châu
Giàng Páo Mỷ

(1963)

Lai Châu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu Phạm Minh Chính

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Lạng Sơn
Lâm Thị Phương Thanh

(1967)

Ninh Bình Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Tháng 12/2017, Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Phạm Minh Chính

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng

Lào Cai
Đặng Xuân Phong

(1972)

Vĩnh Phúc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Nguyễn Hòa Bình

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Lâm Đồng
Trần Đức Quận

(1967)

Đà Nẵng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Xuân Thắng

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Long An
Nguyễn Văn Được

(1968)

Long An Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2015-2020 Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025 Trần Cẩm Tú

Bí thư Trung ương Đảng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nam Định
Đoàn Hồng Phong

(1963)

Nam Định Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Nghệ An
Thái Thanh Quý (1976) Nghệ An Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ

Ninh Bình
Nguyễn Thị Thu Hà

(1970)

Ninh Bình Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tháng 04/2020, Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Trần Quốc Vượng

Thường trực Ban Bí thư

Ninh Thuận
Nguyễn Đức Thanh

(1962)

Hà Tĩnh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận Lương Cường

Bí thư Trung ương Đảng,

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Phú Thọ
Bùi Minh Châu (1961) Phú Thọ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ

Phú Yên
Phạm Đại Dương

(1974)

Hà Nội Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Năm 2018, Ban Bí thư điều động làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Ngô Xuân Lịch

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng

Quảng Bình
Vũ Đại Thắng

(1975)

Hà Nội Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 07/2020, Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Nguyễn Thiện Nhân

Phụ trách theo dõi Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Quảng Nam
Phan Việt Cường

(1963)

Quảng Nam Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Trương Thị Mai

Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Quảng Ngãi
Bùi Thị Quỳnh Vân

(1974)

Quảng Ngãi Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Tháng 08/2020 được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Quảng Ninh
Nguyễn Xuân Ký

(1972)

Nam Định Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội

Quảng Trị
Lê Quang Tùng (1971) Hà Tĩnh Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 07/2020, Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Phan Đình Trạc

Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Sóc Trăng
Lâm Văn Mẫn

(1970)

Sóc Trăng Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Phạm Minh Chính

Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Sơn La
Nguyễn Hữu Đông (1972) Phú Thọ Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ

Năm 2016, Bộ Chính trị điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Phan Đình Trạc

Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Tây Ninh
Nguyễn Thành Tâm

(1974)

Tây Ninh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Trần Thanh Mẫn

Bí thư Trung ương Đảng,

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thái Bình
Ngô Đông Hải (1970) Hà Nội Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Năm 2018, Bộ Chính trị điều động làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình

Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Thái Nguyên
Nguyễn Thanh Hải

(1970)

Hà Nội Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên Nguyên Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tháng 05/2020, Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Phạm Minh Chính

Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Thanh Hóa
Đỗ Trọng Hưng

(1970

Thanh Hóa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội

Thừa Thiên Huế
Lê Trường Lưu (1963) Thừa Thiên Huế Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Tiền Giang
Nguyễn Văn Danh

(1962)

Tiền Giang Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Hoàng Trung Hải

Ủy viên Bộ Chính trị

Trà Vinh
Ngô Chí Cường

(1967)

Trà Vinh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh Trần Cẩm Tú

Bí thư Trung ương Đảng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tuyên Quang
Chẩu Văn Lâm

(1967)

Tuyên Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Trần Quốc Vượng

Thường trực Ban Bí thư

Vĩnh Long
Trần Văn Rón

(1961)

Vĩnh Long Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long Ngô Xuân Lịch

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng

Vĩnh Phúc
Hoàng Thị Thúy Lan

(1966)

Vĩnh Phúc Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc Vương Đình Huệ

Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội

Yên Bái
Đỗ Đức Duy

(1970)

Yên Bái Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Năm 2017, Ban Bí thư điều động làm Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

Trần Quốc Vượng

Thường trực Ban Bí thư

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi