Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba

Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (tiếng Tây Ban Nha: Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba) là chức vụ cao nhất trong Đảng Cộng sản Cuba. Bí thư thứ nhất cũng là Chủ tịch Hội đồng Nhà nướcChủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, hai cơ quan nhà nước cao nhất. Kể từ năm 1961, vị trí của bí thư thứ nhất cũng đồng nghĩa với lãnh đạo của Cuba. Bí thư thứ nhất hiện nay là Raúl Castro, ông được xếp hạng đầu tiên trong hệ thống phân cấp của Bộ Chính trị và là em trai của Fidel Castro, người tiền nhiệm của mình. Chức danh dựa theo sự mô phỏng chức vụ Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô đã được Leonid Brezhnev biên chế vào thời điểm đó.

Bí thư thứ nhất
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba
LOGO PART COM CUBANO.svg
Raul-castro-2015 (cropped).jpg
Đương nhiệm
Raúl Castro

từ 19 tháng 4 năm 2011
Bổ nhiệm bởiBan chấp hành Trung ương
Nhiệm kỳNăm năm
một lần thay mới
Người đầu tiên giữ chứcJosé Miguel Pérez
Thành lậpTháng 8, 1925

Lãnh đạoSửa đổi

Tên
(sinh–mất)
Hình Từ Đến Bí thư thứ hai
Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba
(1925–1939)
José Miguel Pérez
(1896–1936)
20 tháng 8 năm 1925 1925
José Peña Vilaboa
(1891–1927)
1925 1926
Jorge Vivo
(?)
1927 Tháng 8, 1933
Blas Roca Calderio
(1908–1987)
Tháng 12, 1933 1939
Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Liên minh Cách mạng Cộng sản
(1939–1944)
Blas Roca Calderio
(1908–1987)
1939 1944
Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Xã hội Nhân dân
(1944–1961)
Blas Roca Calderio
(1908–1987)
1944 24 tháng 6 năm 1961
Bí thư thứ nhất Các Tổ chức Cách mạng Hợp nhất
(1961–1962)
Fidel Castro
(born 1926)
  Tháng 7, 1961 26 tháng 3 năm 1962 Raúl Castro
(1961–1962)
Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Thống nhất vì Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Cuba
(1962–1965)
Fidel Castro
(born 1926)
  26 tháng 3 năm 1962 3 tháng 10 năm 1965 Raúl Castro
(1962–1965)
Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba
(1965 đến nay)
Fidel Castro
(sinh 1926)
  3 tháng 10 năm 1965 19 tháng 4 năm 2011 Raúl Castro
(1965–2011)
Raúl Castro
(sinh 1931)
  19 tháng 4 năm 2011 Đương nhiệm José Ramón Machado Ventura
(2011 đến nay)

Chú thíchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi