Bích (tiếng Anh: spades) ♠ hay ♠ là một trong bốn chất của bộ bài Tây chơi kiểu Pháp. Ký hiệu chất bích là một hình trái tim đen lộn ngược, ở giữa kẽ có một cái cuống, biểu thị cho vũ khí mâu hay kích.[1]

Lá 8 bích

Trong bộ bàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Pique”. Centre national de ressources textuelles et lexicales.

Liên kết ngoàiSửa đổi