Bích Giang (chữ Hán giản thể: 碧江区, bính âm: Bìjiāng Qū âm Hán Việt: Bích Giang khu) là một khu thuộc địa cấp thị Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Khu này có diện tích 1514 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2002 là 340.000 người. Mã số bưu chính của khu Bích Giang là 554300. Mã vùng điện thoại là 0856. Thời nhà Tùy lập huyện Tịnh Nhân, thời đầu nhà Đường thuộc Thần Châu, sau nhập vào huyện Vạn An, năm Thiên Bảo đổi thành huyện Thường Phong, nhà Nguyên, năm Minh Vĩnh Lạc đặt vào phủ Đồng Nhân. Năm Vạn Lịch đổi Trưởng Quan Ti thành huyện Đồng Nhân.

Năm 2011, huyện cấp thị Đồng Nhân được chuyển thành khu Bích Giang trực thuộc địa cấp thị Đồng Nhân.

Tham khảoSửa đổi