Mở trình đơn chính

Bóng bàn tại Đại hội Thể thao châu Á 1974

Bóng bàn được tổ chức tại Đại hội Thể thao châu Á 1974Tehran, Iran từ 8 tháng 9 đến 15 tháng 9 năm 1974. Nội dung thi bóng bàn gồm đội, đôi và đơn dành cho nam và nữ, cũng như đôi hỗn hợp.

Tổng kết huy chươngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi