Mở trình đơn chính

Bóng bàn tại Đại hội Thể thao châu Á 1974

Bóng bàn được tổ chức tại Đại hội Thể thao châu Á 1974Tehran, Iran từ 8 tháng 9 đến 15 tháng 9 năm 1974. Nội dung thi bóng bàn gồm đội, đôi và đơn dành cho nam và nữ, cũng như đôi hỗn hợp.

Mục lục

Tổng kết huy chươngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi