Bóng bàn tại Đại hội Thể thao châu Á 1990

Bóng bàn được tổ chức tại Đại hội Thể thao châu Á 1990Bắc Kinh, Trung Quốc từ 24 tháng 9 đến 1 tháng 10 năm 1990. Nội dung thi bóng bàn gồm đội, đôi và đơn dành cho nam và nữ, cũng như đôi hỗn hợp.

Tổng kết huy chương sửa

Bảng huy chương sửa

1   Trung Quốc (CHN) 5 4 6 15
2   Hàn Quốc (KOR) 2 2 3 7
3   CHDCND Triều Tiên (PRK) 0 1 2 3
4   Hồng Kông (HKG) 0 0 1 1
Tổng 7 7 12 26

Huy chương giành được sửa

Nội dung Vàng Bạc Đồng
Đơn nam Ma Wenge
  Trung Quốc
Wei Qingguang
  Trung Quốc
Chen Longcan
  Trung Quốc
Yoo Nam-Kyu
  Hàn Quốc
Đôi nam   Trung Quốc (CHN)
Ma Wenge
Chen Zhibin
  Trung Quốc (CHN)
Chen Longcan
Wei Qingguang
  CHDCND Triều Tiên (PRK)
Kim Song-Hui
Kim Guk-Chol
  Hàn Quốc (KOR)
Yoo Nam-Kyu
Kim Taek-Soo
Đội nam   Hàn Quốc (KOR)
Kang Hee-Chan
Kim Taek-Soo
Moon Kyu-Min
Park Ji-Hyun
Yoo Nam-Kyu
  CHDCND Triều Tiên (PRK)
Choi Gyong-Sop
Kim Guk-Chol
Kim Myong-Jun
Kim Song-Hui
Ri Gun-Sang
  Trung Quốc (CHN)
Chen Longcan
Chen Zhibin
Wei Qingguang
Ma Wenge
Zhang Lei
Đơn nữ Deng Yaping
  Trung Quốc
Gao Jun
  Trung Quốc
Qiao Hong
  Trung Quốc
Chen Zihe
  Trung Quốc
Đôi nữ   Hàn Quốc (KOR)
Hyun Jung-Hwa
Hong Cha-Ok
  Trung Quốc (CHN)
Qiao Hong
Deng Yaping
  CHDCND Triều Tiên (PRK)
Ri Bun-Hui
Yu Sun-Bok
  Trung Quốc (CHN)
Chen Zihe
Gao Jun
Đội nữ   Trung Quốc (CHN)
Gao Jun
Chen Zihe
Deng Yaping
Qiao Hong
  Hàn Quốc (KOR)
Hong Cha-Ok
Hong Soon-Hwa
Hyun Jung-Hwa
Lee Tae-Joo
  Hồng Kông (HKG)
Chai Po Wa
Chan Suk Yuen
Chan Tan Lui
Cheng To
Đôi hỗn hợp   Trung Quốc (CHN)
Wei Qingguang
Deng Yaping
  Hàn Quốc (KOR)
Yoo Nam-Kyu
Hyun Jung-Hwa
  Hàn Quốc (KOR)
Kang Hee-Chan
Hong Cha-Ok
  Trung Quốc (CHN)
Chen Zhibin
Chen Zihe

Tham khảo sửa