Bóng bàn tại Đại hội Thể thao châu Á 2014 – Đơn nữ

Nội dung bóng bàn đơn nữ là một phần thi đấu của bóng bàn và được tổ chức vào giữa 29 tháng 9 và 4 tháng 10, tại Nhà thi đấu Suwon.

Bóng bàn đơn nữ
tại Đại hội Thể thao châu Á 2014
Địa điểmNhà thi đấu Suwon
Các ngày29 tháng 9 năm 2014 (2014-09-29)–4 tháng 10 năm 2014 (2014-10-04)
Thí sinh40 từ 22 quốc gia
Bảng huy chương
Huy chương vàng   Trung Quốc
Huy chương bạc   Trung Quốc
Huy chương đồng   Hàn Quốc
Huy chương đồng   Singapore
20102018
Bóng bàn tại
Đại hội Thể thao châu Á 2014

Đơn nam nữ
Đôi nam nữ hỗn hợp
Đội nam nữ

Lịch đấuSửa đổi

Tất cả đều là giờ chuẩn Hàn Quốc (UTC+09:00)

Ngày Giờ Nội dung
Thứ 2, 29 tháng 9 năm 2014 11:30 Vòng 1
Thứ 4, 2 tháng 10 năm 2014 10:00 Vòng 2
12:00 Vòng 3
20:00 Tứ kết
Thứ 7, 4 tháng 10 năm 2014 10:00 Bán kết
12:00 Chung kết

Kết quảSửa đổi

Chung kếtSửa đổi

Tứ kết Bán kết Chung kết
1 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
7 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 8 3 7 7 1 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
8 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 9 11 11 11 11 8 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 3 5 1 7
4 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 6 5 9 7 1 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 13 11
3 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11 3 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 6 4 11 7
5 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 4 3 8 8 3 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 13 13 14 11
6 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 9 9 6 11 11 11 6 2 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 12 8
2 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 7 3 8 11

Nửa đầuSửa đổi

Section 1Sửa đổi

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3
 
  1 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
    Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 4 3 1 7
  1 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 6 11 11
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11 14 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 9 8 11 9 4
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 2 4 6 6   Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 12 8 5 6
  14 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 14 11 11 11
 

Section 2Sửa đổi

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3
 
  11 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete w/o
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 5 11 5 9 7   Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 9 11 11 11 11 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 7 8 11 12 7 8
  7 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 7 10 11 11
    Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 5 2 6 8
  7 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
 

Section 3Sửa đổi

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3
 
  8 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
    Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 3 1 4 6
  8 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 12 4 11 14 6 8 11
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 8 11 12 12 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 10 11 8 12 11 11 8
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 4 6 11 8 10   Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 2 2 5 1
  12 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
 

Section 4Sửa đổi

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3
 
  16 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 12 11 9 7 11 11   Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 7 4 9 6
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 10 7 11 11 6 2 16 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 9 6 7 8
  4 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
    Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 1 4 6 9
  4 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
 

Nửa giữaSửa đổi

Section 5Sửa đổi

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3
 
  3 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
    Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 5 3 2 3
  3 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 15 11 11
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11 10 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 4 13 3 9
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 4 9 3 9   Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 8 5 11 7 11 4
  10 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 4 11 9 11
 

Section 6Sửa đổi

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3
 
  9 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 6 12 12 8 11 4 11   Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 2 3 4 1
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 10 10 11 8 11 11 9 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 14 10 11 7 5 13 8
  5 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 12 12 6 11 11 11 11
    Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 3 3 4 2
  5 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
 

Section 7Sửa đổi

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3
 
  6 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
    Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 2 1 2 2
  6 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 10 11 8 11 11 7 11
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 8 11 9 6 12 5 13 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 12 4 11 6 3 11 6
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 8 11 6 11 11 10 11   Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 1 3 5 5
  13 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
 

Section 8Sửa đổi

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3
 
  15 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 12 11 11 9 7 3 13   Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 9 4 5 4
Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 10 7 9 11 11 11 11 15 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 4 6 7 5
  2 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 8 11 11 11 11
    Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 1 4 4 5
  2 Bản mẫu:Lá cờIOC2athlete 11 11 11 11
 

Tham khảoSửa đổi