Bóng bầu dục

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, cụm từ bóng bầu dục có thể chỉ các loại thể thao sau:

Có thể kể thêm: