Bùi Trí Dũng (sinh năm 1957) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu tỉnh An Giang.[1][2]

Tiểu sửSửa đổi

Ngày sinh: 20/5/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, An Giang

ĐBQH khóa XIIISửa đổi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh An Giang, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh An Giang

Ngày vào đảng: 4/1/1980

Nơi ứng cử: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

ĐBQH khóa XIISửa đổi

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Uỷ viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,Bí thư Ban cán sự Đảng Toà án Nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh An Giang

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh An Giang

Ngày vào đảng: 4/7/1981

Nơi ứng cử: An Giang

Tham khảoSửa đổi