Bùi Văn Huấn (sinh năm 1945) là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng 3 khoá: VIII,IX,X (1996-2011), nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (2003-2011).[1][2]

Thân thế và sự nghiệpSửa đổi

• Năm 1961, ông tham gia tự vệ mật, hoạt động trong lòng địch tại thị xã Long Xuyên, được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động. • Năm 1964, từ chiến sĩ ông tích cực hoạt động, dần được cất nhắc lên Trung đội trưởng, Bí thư chi bộ Đội Biệt động thị xã và năm 1970 là Chính trị viên phó Thị đội Long Xuyên.

• Đầu năm 1971, ông là Chính trị viên Đại đội trinh sát tỉnh; rồi Chính trị viên Đại đội 1 - Tiểu đoàn 512, Phó Chính trị viên Tiểu đoàn, Đảng uỷ viên Tiểu đoàn 512, Bí thư Đảng uỷ tiểu đoàn, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Quân sự tỉnh An Giang. Ông cùng lực lượng vũ trang và nhân dân An Giang giải phóng tỉnh nhà ngày 30/4/1975.

• Tháng 6/1977, ông được cử làm Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chính uỷ rồi Phó Chính uỷ I, Phó Bí thư Đảng uỷ Trung đoàn 162. Đầu tháng 8/1980, ông được bổ nhiệm Thiếu tá, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

• Đầu năm 1982, ông được bổ nhiệm Phó Chỉ huy trưởng/Tham mưu trưởng Đoàn 9905, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Quân sự tỉnh An Giang.

• Đầu năm 1983, ông được bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.

• Tháng 8/1984, ông được bổ nhiệm Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chỉ huy trưởng về chính trị, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh An Giang và được bầu vào Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh An Giang.

• Đến tháng 10/1989, ông được bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh và được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ An Giang.

• Cuối năm 1993, ông được điều lên Quân khu IX giữ chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9.

• Tháng 7/1995, ông được bổ nhiệm chức vụ Phó Tư lệnh về chính trị Quân khu 9.

• Năm 2003, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị[3].

• Tháng 7-1996 ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (1996-2001).

• Tháng 4-2001 ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (2001-2006).

• Tháng 4-2006 ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (2006-2011).

• Năm 2011, ông nghỉ hưu.

• Lịch sử thụ phong quân hàm:

Thiếu tá(1980) Trung Tá(1984) Thượng tá(1988) Đại tá(1993) Thiếu tướng(1998), Trung tướng (2003), Thượng tướng (2009)

===Vinh danh===Sửa đổi

Chú thíchSửa đổi