Một bát bún riêu

Trong tiếng Việt, bún riêu có thể chỉ các loại sau: