Băng kết đôngbăng được hình thành dưới đỉnh của một lớp băng được thiết lập.

39 mm băng mới hình thành trên một hồ nước ở Thụy Điển

Nước biển Sửa đổi

Đối với nước biển, băng kết đông là băng hình thành dưới đáy của một lớp băng biển được thiết lập, thường ở dạng tiểu cầu kết hợp lại tạo thành băng rắn.[1][2]

Chỉ có nước đóng băng tạo thành băng, muối từ nước biển được cô đặc thành nước muối, một số trong đó được chứa trong các túi trong băng mới. Do các túi nước muối, băng kết hợp trên nước biển không cứng và trong suốt như nước đá.[3]

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ “Sea Ice Types, Sea Ice Geophysics, University of Alaska”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 3 năm 2008. Truy cập ngày 25 tháng 11 năm 2009.
  2. ^ National Snow and Ice Data Center: All About Sea Ice: Ice Formation
  3. ^ National Snow and Ice Data Center: All About Sea Ice: Salinity and Brine