Một tảng băng nổi hoặc băng trôi là một tảng băng lớn của tảng băng trôi thường được định nghĩa là một mảnh bằng phẳng có ít nhất 20 m trên tại điểm rộng nhất của nó, và lên đến hơn 10 km bề dọc.[1] Băng trôi là phần nổi của băng biển bao gồm một số tảng băng. Chúng có thể gây ùn tắc băng trên các dòng sông nước ngọt, và trong đại dương mở có thể làm hỏng vỏ tàu.

"Ở biển Bắc cực - Một tảng băng nổi"

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Qin Zhang; Roger Skjetne (13 Tháng 2 năm 2018). Sea Ice Image Processing with MATLAB. CRC. tr. 43. ISBN 978-1-351-06918-2.