Băng thông

trang định hướng Wikimedia

Băng thông (tiếng Anh: bandwidth) là từ dùng để nói đến các khái niệm sau: