Bơ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, có thể là:

  • , loại thực phẩm làm từ sữa, bắt nguồn từ từ beurre trong tiếng Pháp.
  • Bơ (thực vật), loại quả ăn được có vị giống như bơ.
  • Hành động cố ý tỏ ra không quan tâm, yêu thương người thân thiết của mình.