Bạc má đuôi dài

trang định hướng Wikimedia

Bạc má đuôi dài là tên thông dụng ở Việt Nam dùng để chỉ: