Bạc má mày đen

trang định hướng Wikimedia

Bạc má mày đen là tên thông dụng ở Việt Nam dùng để chỉ: