Bạch Hành Giản (Chữ Hán giản thể: 白行简;chữ Hán phồn thể: 白行簡; bính âmBái Xíngjiǎn hoặc Bó Xíngjiǎn; Wade–Giles: Pai Hsing-chiến hoặc Po Hsing-chiến, 776-826) là một nhà văn và nhà thơ trong thời Đại Đường, Trung Quốc. Ông là người em trai của nhà thơ nổi tiếng Bạch Cư Dị.

Tượng của Bạch Hành Giản, Bạch Cư DịNguyên Chẩn tại  Nghi Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc.

Một trong các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết Lý Oa Truyện. Tác phẩm này đã nhiều lần được dịch ra tiếng Anh:

Tác phẩm cũng dịch sang nhiều ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Đức bởi dịch giả Franz Kuhn và tiếng Pháp bởi nhà Hán học André Levy.

Tham khảo sửa

Đọc thêm sửa

  • Zhongguo gudian xiaoshuo yanjiu zilao (T: 中國古典小說研究資料), ed., Bo Xingjian yu "Li Wa zhuan" (T: 白行簡與李娃傳). Taipei: Tianyi chubanshe, 1982.