Tình nhân

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Bạn gái)

Tình nhân hoặc nhân tình có thể là:

  • Người yêu hoặc người đang yêu trong tình yêu nam nữ, hoặc có tình cảm với nhau. Cũng có thể gọi là Người tình đề cập thêm về khía cạnh tình dục.
  • Cũng có thể được hiểu là nhân tình trong ý nghĩa:
    • Người có quan hệ yêu đương không chính đáng với người khác, thường là người đã có vợ hoặc chồng
    • Bạn tình: Đối tác tình dục
Xem thêm