'

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

sửa

Bản mẫu dùng mã dec cho ký tự dấu nháy đơn hoặc dấu ngoặc kép để nó không được hiểu là mã Wiki các chữ nghiêng ('') hoặc đậm (''') liền kề. Tình huống này thường phát sinh nhất khi có tiêu đề nên được in nghiêng. {{'}} sẽ ngắn hơn <nowiki>'</nowiki> và rõ ràng hơn ký tự &#39;.

Bản mẫu này tương tự như {{`}}, ngoại trừ việc nó để lại khoảng trắng trước dấu nháy đơn. Mẫu này được thiết kế để sử dụng với chữ in nghiêng , nơi {{`}} được thiết kế để sử dụng với văn bản không in nghiêng. Ví dụ:

  • The ''Iliad''{{'}}s vocabulary is archaic.

tạo ra:

  • The Iliad's vocabulary is archaic.

với một khoảng trống nhỏ trước dấu nháy đơn để tránh va chạm với dấu nghiêng d ở cuối của Iliad. Ngược lại, {{`}} nên được sử dụng nếu văn bản đã được in nghiêng. Ví dụ:

  • ''The ''Iliad''{{`}}s vocabulary is archaic.''

tạo ra:

  • The Iliad's vocabulary is archaic.

nếu không có thêm không gian, điều này sẽ gây mất khoảng ở đây.

Xem thêm

sửa