Cách sử dụngSửa đổi

Sử dụngSửa đổi

{{± | giá trị cộng | giá trị trừ}}

Vì thế để nhận được: 70+2,0
−1,8
Cần sử dụng: 70{{±|2,0|1,8}}