Bản mẫu:Đánh giá bài viết tốt

  • Nhận xét: {{{ý kiến}}}
  • Người nhận xét: ~~~~
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

{{thế:Đánh giá bài viết tốt
| ý kiến = ...
}}

Ví dụ:

  • Nhận xét: ...
  • Người nhận xét: ~~~~

Xem thêmSửa đổi