Bản mẫu:Đường phố Paris/doc

Cách sử dụngSửa đổi

Tiêu bản này được dùng để tóm tắt thông tin một đường phố ở Paris. Các tham số đều không bắt buộc và tương thích với tiêu bản Wikipedia tiếng Anh. Một vài tham số phức tạp, xin xem hướng dẫn bên dưới.

Danh sách dọc Chú ý
{{Công trình ở Paris
|arr_num   = 
|streetname  = 
|x      = 
|y      = 
|paris_map  = [[image:paris_plan_wee_green_jms.jpg]]
|arr1     = 
|arr2     = 
|lat     = 
|lon     = 
|quarter   = 
|quart1    = 
|quart2    = 
|begins    = 
|beginsnum  = 
|begins1   = 
|beginsnum1  = 
|ends     = 
|endsnum   = 
|ends1    = 
|endsnum1   = 
|length    = 
|width    = 
|diameter   = 
|creation   = 
|denomination = 
|area_map   = 
|caption   = 
}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lưu ý khi điền các tham sốSửa đổi

Tất cả các tham số đều không bắt buộc. Lưu ý một vài tham số đặc biệt sau:

Lat và lonSửa đổi

Tham số này xác định tọa độ công trình, sẽ hiện ở trên cùng, góc phải. Thông tin tọa độ có thể tìm kiếm bên Wiki tiếng Anh, Pháp. Nếu bài viết đó dùng thông tin dạng 48° 49′ 16″ N, 2° 20′ 17″, hãy kích chuột vào liên kết, sẽ dẫn tới trang của Map sources/GeoHack. Chọn thông số ở mục Decimal, có dạng: 48.821111°, 2.338056°.

Hai tham số lat, lon được điền như sau:

|lat=48.821111
|lon=2.338056

QuậnSửa đổi

Tham số quận chỉ cần điền số, kết quả sẽ tự động tạo liên kết trong.
Ví dụ:
|quận=1

Kết quả sẽ là: Quận 1

Nếu điền:
|quận=1
|quận2=9

Kết quả sẽ là: Quận 1, 9

Có thể điền tối đa sáu quận.