Bản mẫu:Được dùng làm nguồn 2

Newspaper Cover.svg Bài viết này đã được sử dụng làm một nguồn tham khảo trong báo chí. Xem Wikipedia:Wikipedia tiếng Việt được dùng làm nguồn để biết thêm chi tiết.

Bài được nhắc đến tại: (), ngày .

Tiêu bản này dùng để nhúng vào phần thảo luận cho các bài đã được trích dẫn trên báo chí tiếng Việt. Với các bài báo có nhiều phần, có thể dùng url2, url3... để tạo liên kết ngoài tới từng phần đó. Xem thêm {{Được dùng làm nguồn}}.

Cách dùngSửa đổi

{{Được dùng làm nguồn 2
|tựa bài báo =
|báo     =
|ngày     =
|url1     =
|url2     =
|url3     =
|url4     =
|url5     =
|url6     =
}}