Bản mẫu:Đảng Cộng sản Trung Quốc/meta/color

#DD0000

Ví dụSửa đổi

Màu này
Chữ trắng trên nền màu này
Chữ đen trên nền màu này