Bản mẫu:Đảng Cộng sản Việt Nam/meta/color

#EA0504

Ví dụSửa đổi

Màu này
Chữ trắng trên nền màu này
Chữ đen trên nền màu này