Bản mẫu:Đang dịch 2

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

Để thêm mẫu này vào một trang có bản dịch đang chạy, vui lòng sử dụng mã mẫu sau đây ở đầu câu hỏi:

{{Đang dịch 2|ArticleName|FLSC}}

Ghi chú:

  • ArticleName tương ứng với tên gốc của bài báo. Trang bản gốc (To and From) cả hai nên được liệt kê theo cùng một tên hoặc tương đương.
  • FLSC (FromLanguageShortCode) là mã ISO 639 cho ngôn ngữ nguồn, e.g.: Dùng en cho Tiếng Anh.

Mẫu này sẽ phân loại bài viết được gắn thẻ vào Thể loại:Bài đang dịch.

Thí dụ

Để cho thấy rằng trang hiện tại là bản dịch của bài viết Lời nói dối tháng Tư từ Wikipedia tiéng Anh, mã sau đây sẽ được sử dụng:

{{Đang dịch 2|Your Lie in April|en}}

Ghi chú khác

Mẫu này do người dùng tạo ra bởi một người mới sử dụng Wikipedia, vì vậy nó không phải lúc nào cũng hoạt động bình thường, nhưng anh ta sẽ cố gắng khắc phục nó nếu có thể. Vui lòng để lại bất kỳ nhận xét, đề xuất và lịch sử sửa lỗi nào trong Trang thảo luận mẫu.

Xem thêm