Bản mẫu:Đang diễn ra

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

sửa

Bản mẫu này dùng để nhúng vào phần đầu của bài viết, để thông báo về một sự kiện đang diễn ra. Bản mẫu đưa bài viết vào Thể loại:Thời sự.

Đặt cú pháp {{Đang diễn ra}} vào đầu bài viết, kết quả hiện ra:

Nếu cụ thể hơn: đặt {{Đang diễn ra |phần nội dung trong bài nói về sự kiện đang diễn ra |sự kiện đang diễn ra }}.

{{Đang diễn ra |Đoạn}} hiển thị:
{{Đang diễn ra || cuộc bầu cử }} hiển thị:
{{Đang diễn ra |Đoạn |buổi hòa nhạc }} hiển thị:
{{Đang diễn ra ||sự kiện thể thao|date={{CURRENTMONTHNAME}} năm {{CURRENTYEAR}}}} hiển thị:

Xem thêm

sửa