Bản mẫu:Đang viết

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Ví dụ:


Mục đíchSửa đổi

Nếu bạn biết rằng trang của bạn sẽ cần nhiều lần sửa chữa và/hoặc một thời gian đáng kể để có thể liệt kê hết các nguồn tham khảo và/hoặc để trình bày tốt, bạn nên đặt bản mẫu {{Đang viết}} vào đầu trang để thông báo với những biên tập viên khác là công việc đang được tiến hành. Những trang được gắn thẻ với bản mẫu đang viết nói chung sẽ không phải là đối tượng bị xóa trừ một số trường hợp thật đặc biệt (ví dụ như nó không được sửa đổi trong vòng 3 ngày hoặc hơn).

Một lựa chọn khác nếu bạn định từ từ viết là bắt đầu viết trang mới trong một trang nháp trong trang thành viên của bạn, nếu bạn đã tạo tài khoản trên Wikipedia. Điều này cho phép bạn muốn sửa đổi hoàn thành một trang bất kỳ thời gian nào cho đến khi hoàn chỉnh. Khi bạn cảm thấy nó đủ tốt để không bị xóa, bạn có thể di chuyển nó sang không gian chính.

Sau khi bạn nhập vào nội dung bài mới, nhấn nút Xem thử để kiểm tra xem có lỗi gì không, rồi nhấn Lưu trang.

Nếu bạn đang có những sửa đổi lớn đối với trang, và muốn tránh sửa đổi mâu thuẫn khi soạn bài, bạn có thể dùng bản mẫu {{Đang sửa đổi}} nhưng chỉ dùng trong thời gian ngắn hạn.

Phân loạiSửa đổi

Trang được gắn thẻ với bản mẫu này sẽ tự động được thêm vào Thể loại:Trang đang được viết. Có thể thêm tham số |putby = (theo sau là tên thành viên của bạn; không chèn đầy đủ chữ ký) để mọi người dễ dàng liên hệ với người đã đặt bản mẫu.