Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Ví dụ:


Mục đích

Bản mẫu này được đặt trên đầu những trang đang được xây dựng (có thể là viết mới hoặc đại tu) nhằm thông báo với mọi người là công việc đang được tiến hành. Nếu bạn đang sửa nội dung trang và không muốn bị sửa đổi mâu thuẫn với người khác, hãy treo bản mẫu {{Đang sửa đổi}} (chỉ dùng trong thời gian ngắn, sau khi sửa xong, bạn hãy gỡ biển Đang sửa đổi xuống).

Thường thì những trang được treo biển Đang viết không phải là đối tượng bị xóa. Tuy nhiên, thường không nên treo biển này vào những trang không có hoặc gần như không có nội dung gì.

Nếu bạn muốn viết bài mới, hãy tạo một trang nháp trong trang thành viên của mình (chỉ dành cho những ai đã tạo tài khoản trên Wikipedia). Ở trang nháp đó, bạn có thể thỏa sức viết bài mà không bị gò ép về thời gian hay chuẩn mực như một bài viết trên không gian chính của Wikipedia. Bạn có thể dành nhiều thời gian để bài nháp được hoàn thiện nhất có thể. Viết xong, bạn có thể di chuyển nó sang không gian chính của Wikipedia. Sau khi bạn nhập vào nội dung bài mới, nhấn nút Xem thử để kiểm tra xem có lỗi gì không, rồi nhấn Lưu trang.

Phân loại

Trang được gắn thẻ với bản mẫu này sẽ tự động được thêm vào Thể loại:Trang đang được viết. Có thể thêm tham số |putby = (theo sau là tên thành viên của bạn; không chèn đầy đủ chữ ký) để mọi người dễ dàng liên hệ với người đã đặt bản mẫu.