Bản mẫu:Đoạn thiếu nguồn gốc

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụngSửa đổi

{{Đoạn thiếu nguồn gốc|date=tháng 1 năm 2022}}

Chỉ sử dụng bản mẫu này khi phần hoàn toàn thiếu nguồn tài liệu tham khảo. Bản mẫu này đưa trang vào Thể loại:Trang thiếu chú thích trong bài.

Đổi hướngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi