Bản mẫu:Đoạn viết trống/doc

Sử dụngSửa đổi

Dạng phổ biến

{{Đoạn viết trống|date=tháng 12 năm 2021|section=}}

Tham sốSửa đổi

date

Nếu sử dụng tham số ngày, như trong ví dụ trên, thì nó sẽ hiện ngày tháng bản mẫu được đặt vào bài viết.

section
(tùy chọn) Số phần cần chỉnh sửa (hoặc bất cứ tham số nào để &action=edit&section= chấp nhận).
small
Anything but 'left' ' = Sử dụng hộp có kích thước mặc định trong dòng.
left (mặc định) = Sử dụng hộp thông báo phía bên trái nhỏ hơn được thiết kế cho đầu của các phần.

Xem thêmSửa đổi