Bản mẫu:10 vận động viên quần vợt hàng đầu/doc

Mục đíchSửa đổi

Bản mẫu cung cấp thông tin về 10 vận động viên quần vợt hàng đầu đơn và đôi của ATP và WTA. Bản mẫu này nên được gắn vào trong bài nếu vận động viên đó trong danh sách. Bản mẫu này nên được cập nhật hàng tuần (thứ hai) với xếp hạng mới nhất.

Cách sử dụngSửa đổi

 1. Nếu vận động viên xuất hiện trên BXH ATP đơn:
  {{10 vận động viên quần vợt hàng đầu|atpsingles=y}}
 2. Nếu vận động viên xuất hiện trên BXH ATP đôi:
  {{10 vận động viên quần vợt hàng đầu|atpdoubles=y}}
 3. Nếu vận động viên xuất hiện trên BXH WTA đơn:
  {{10 vận động viên quần vợt hàng đầu|wtasingles=y}}
 4. Nếu vận động viên xuất hiện trên BXH WTA đôi:
  {{10 vận động viên quần vợt hàng đầu|wtadoubles=y}}

Kí hiệuSửa đổi

 • Tăng (Thứ hạng tăng so với tuần trước)
 • Giảm (Thứ hạng giảm so với tuần trước)
 • Giữ nguyên (Thứ hạng không thay đổi so với tuần trước)