Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 10 sheet D

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Ý (Retornaz) 0 0 0 1 1 0 0 1 0 X 3
 Thụy Điển (Edin) Búa 3 1 1 0 0 1 0 0 1 X 7