Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 1 sheet D

Sân D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tỉ số
 Thụy Sĩ (de Cruz) 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 5
 Anh Quốc (Smith) Búa 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 6