Bản mẫu:2018 Winter Olympics men's curling draw 5 sheet C

Sân C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tỉ số
 Đan Mạch (Stjerne) 0 0 0 0 2 1 0 2 0 X 5
 Hoa Kỳ (Shuster) Búa 2 2 0 2 0 0 2 0 1 X 9